RAZKRITJE DOKUMENTOV V ZVEZI Z NABAVAMI ZAŠČITNIH TEHNIČNIH OVIR

Šifra: 2019-001

Datum objave: 17. 09. 2019

Aktualno do: 17. 09. 2020

Ljubljana, 17.09.2019

SPOROČILO ZA JAVNOST

RAZKRITJE DOKUMENTOV V ZVEZI Z NABAVAMI ZAŠČITNIH TEHNIČNIH OVIR

Vlada RS je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (Zavod) z več sklepi zadolžila za nabavo zaščitnih tehničnih ovir (ZTO), ki predstavljajo žičnato in panelno ograjo.

Glede na dejstvo, da je bilo vladno gradivo označeno s stopnjo tajnosti INTERNO, je Zavod zaradi nujnosti, pomembnosti in tajnosti podatkov nabavo ZTO izvedel v skladu s 3. točko prvega odstavka 17. člena ZJN-2, ki je določala, da se ZJN-2 ne uporablja »za javna naročila, s katerimi se razkrivajo podatki, označeni s stopnjo tajnosti, javna naročila, katerih izvedbo morajo v skladu z zakonom spremljati posebni varnostni ukrepi, ali javna naročila, ki so potrebna zaradi ogroženosti bistvenih varnostnih interesov Republike Slovenije«.

Za zadnja naročila ZTO pa se je upoštevala f) alineja drugega odstavka 20. člena ZJN-3, ki določa, da se ZJN-3 ne uporablja »če sta oddaja in izvajanje javnega naročila ali projektnega natečaja skladno s predpisom, ki ureja varovanje tajnih podatkov, določena in označena s stopnjo tajnosti ali ju morajo spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije, če Republika Slovenija ugotovi, da bistvenih interesov ni mogoče zavarovati z blažjimi ukrepi, na primer z zahtevami za zaščito zaupnosti informacij, ki jih dajo na voljo naročniki v postopku javnega naročanja ali projektnega natečaja, kakor je določeno v tem zakonu

Tehnične specifikacije za ZTO je Zavod prejel od Ministrstva za notranje zadeve. Zaradi takratnih varnostnih razmer je bilo potrebno ZTO dobaviti v najkrajšem možnem času.

Vlada RS je Zavod obvestila, da je preklicala tajnost vsem svojim sklepom, s katerimi je Zavod zadolžila za nabavo ZTO.

Zavod zato javno objavlja dokumente v zvezi s postopki nabave ZTO – dostopno na povezavi: TUKAJ. Zavod je bil na podlagi omenjenih sklepov zadolžen za nabavo 490 km žične ograje (concertina), 74 km panelne ograje s predvidenimi 550 kosi vrat različnih dimenzij za cestne, železniške in osebne prehode, 5 km farmer ograje ter ostalega potrebnega materiala (nosilne palice, sidra, klini, napenjalna in vezna žica, 20 ladijskih kontejnerjev C1 za potrebe skladiščenja ograje na terenu, zaščitne rokavice in drugo orodje potrebno za postavitev).

Zavod je izvedel nabavo žičnate ograje v celoti. Zaradi kasnejšega prenosa nalog nabave panelne ograje na Ministrstvo za javno upravo (MJU) pa je Zavod nabavil le 65 km panelne ograje in 454 vrat različnih dimenzij.

Za celotni nakup žičnate ograje je Zavod porabil 7,01 mio EUR (brez DDV), za nabavo in postavitev panelne ograje skupaj z vrati pa 6,75 mio EUR (brez DDV). Skupna poraba Zavoda za nakup ZTO tako znaša 13,76 mio EUR (brez DDV).

Žičnato ograjo, pripadajoči material in orodje je dobavilo 28 različnih dobaviteljev. Panelno ograjo s pripadajočim materialom pa 2 dobavitelja.

Zavod je pri vseh nabavah ZTO kljub izrednim razmeram času v migrantskih tokov ravnal gospodarno, kar nenazadnje potrjuje tudi dejstvo, da je zadnjih 45 km panelne ograje nabavil in postavil celo po nižji ceni na tekoči meter, kot je bila za identično panelno ograjo dosežena v nedavno zaključenem postopku javnega naročila za 40 km panelne ograje, ki ga je izvedel MJU.

 

Ivan GALE, univ. dipl. prav.

Vodja Skupnih služb