Dejavnost

V skladu z Zakonom o blagovnih rezervah Zavod opravlja dve gospodarski javni službi, in sicer:

  • javno gospodarsko službo oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv ter
  • javno gospodarsko službo oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.