Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Predstavitev >

Postopek javnega naročila za nakup blagovnih rezerv za namene zaščite in reševanja

Zavod vodi postopek javnega naročila za nakup blagovnih rezerv za namene zaščite in reševanja za preprečevanje širjenja virusa Covid 19. Postopek se vodi po ZJN-3, in sicer v skladu s č) točko prvega odstavka 46. člena. Gre za postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki se razlikuje od rednega (odprtega) postopka. Pri tem postopku je v ospredju načelo hitrosti. Razpisa ni potrebno objavljati na portalu JN, naročnik pa sam izbira s kom se bo pogajal in na kakšen način. Po sprejetju odločitve o izbiri ponudnika se na portalu objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

Na spletni povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-30-zbiranje-ponudb-za-zascitno-opremo/  so objavljena navodila za oddajo ustrezne ponudbe.

V primeru, da ponudba ne bo izpolnjevala navedenih zahtev, ne bo obravnavana. Možno je, da se ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe, ni pa nujno.

Standardi za nekatero zaščitno opremo, ki se potrebuje so na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-standardi-za-zascitno-opremo/

Vse ponudbe obravnava URSZR. Zavod dobi v izvedbo naročila z njihove strani potrjene ponudbe.  V to se vključujejo strokovnjaki s področja zdravstva. Ponudnike se tudi varnostno preveri.

Vse ponudbe ali vprašanja, ki jih v zvezi z nabavo zaščitnih sredstev dobi Zavod, posreduje na ponudbe@urszr.si in čaka na potrditev ustreznosti.

Dejavnosti