Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Predstavitev >

Ustvarili smo nov e-mail pr@dbr.si na katerega se lahko predstavniki medijev obrnete z novinarskimi vprašanji.

 

Obveščamo vas, da je s preklicem epidemije s 1.6.2020, ugasnila tudi potreba po interventnih nakupih zaščitnih sredstev po 1 odstavku, 46. člena točka č ZJN-3. S tem so se zaključili vsi izredni postopki naročanja dodatnih količin zaščitne opreme, prav tako se zaključujejo naročila, katerim so se iztekli roki za dokončanje dobav, ne glede ali so bile dobave v celoti ali delno izvedene. Potekale bodo še dobave in prevzemi zaščitnih sredstev neizdobavljenih količin za naročila, katerim se rok še ni iztekel. Za prejete ponudbe pri katerih ni bilo izvedeno naročilo velja, da se bodo vsi trenutni postopki zamrznili in se ponudbe arhivirajo. Novih ponudb po navedenem postopku ZRSBR ne sprejema več, vsa ostala naročila pa se bodo izvajala po rednih postopkih javnega naročanja. Zato vas pozivamo, da spremljate objave v Uradnem listu in na naši spletni strani

Dejavnosti