Kakovost - Priznanja

V ZRSBR vse sisteme vodenja nenehno izboljšujemo s postopki predpisanimi v standardih in zunanjimi presojami sistemov vodenja. Neodvisna certifikacijska hiša Bureau Veritas Certification nam potrjuje z obnavljanjem certifikatov za sisteme:

  • vodenja kakovosti poslovanja po ISO 9001:2008
  • ravnanja z okoljem po ISO 14001:2004 in
  • varne hrane po HACCP Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003
  • Ravnanje s trajnostno biomaso po mednarodnem standardu – ISCC EU

Prav tako se zavzemamo za vzdržno in kakovostno finančno poslovanje, za kar nam je BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o podelila bonitetno oceno odličnosti AAA.

Za svoje delo je ZRSBR dobil že dva bronasta znaka Civilne zaščite RS. Prvega 1.3.2012 za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, drugega pa 1.3.2016 za požrtvovalno in uspešno delo pri postavljanju začasnih nastanitvenih centrov in oskrbi migrantov v letu 2015.